Možnosti vytápění vašeho domu

Nejrozšířenější variantou vytápění jsou u nás stále kotle na tuhá paliva, plynové kotle, elektrokotle, splynovací kotle na biomasu a tepelná čerpadla. Různé zdroje vytápění mají svoje výhody i nevýhody z hlediska komfortu obsluhy i ekonomiky provozu.

Kotle na tuhá paliva

Tuhá paliva jako je uhlí a dřevo jsou stále nejlevnější formou vytápění domů. Neustále se ale zpřísňují předpisy pro emise. Na trhu jsou i kotle třetí a vyšší emisní třídy, které palivo lépe spalují. Kotle nižších emisních tříd nebude možné provozovat od roku 2022.

Komfort zajistí automatické kotle bez nutného ručního přikládání. Mají dokonalou regulaci výkonu a minimální spotřebu paliva. Výkon kotle se řídí na základě vnější teploty vzduchu takzvanou ekvitermní regulací. Vysokou perspektivu mají zejména dřevní pelety, které mají ale oproti plynovým kotlům vysoké nároky na velikost skladovací prostory ajsou také náročné na optimální vlhkostprostředí.

Kondenzační plynové kotle

Vytápění plynem je vysoce komfortní a s moderními kondenzačními plynovými kotly i poměrně levné. Kondenzační technologie pro ohřev vody je zatím ekonomicky nejzajímavější. Kondenzační plynový kotel, který využívá i teplo vznikající kondenzací spalin, je velmi úsporný. Kvalitní kotle nabízí až 109% účinnosti a při porovnání s běžnými staršími plynovými kotlyušetří i víc než 20 % nákladů na teplo. Od září 2015 bude platné nařízení Evropské komise, které přímo zakazuje další výrobu konvenčních turbokotlů.

Elektrokotle

Zde jsou výhodou nízké pořizovací náklady a vysoký účinek. Provozní náklady jsou ale poměrně vysoké. Používají se zejména v energeticky úsporných domech s dobrým utěsněním. Neřeší se zde odvod spalin a emise, velmi snadno se regulují a často se používají k tepelnému čerpadlu. Vytápí dům při mrazivých dnech, kdy klesá výkon tepelnému čerpadlu. Využívají se i jako doplňkový zdroj vytápěnítřeba pro koupelny.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlovyužívá tepelnou energii ze vzduchu, zemního vrtu, plošného kolektoru nebo vody. Jde o jeden z nejúspornějších zdrojů tepla. Napájí se elektřinou. Má vyšší pořizovací náklady vyvážené mimořádně úsporným a zároveň komfortním provozem. Mají vysokou výstupní teplotu vody do topného systému, a to až 70 °C a je možné zachovatstávající topné rozvody i topná tělesa.