Cvičení může pomoci v boji proti závislostem

Léčba závislostí většinou zahrnuje nějaký druh terapie nebo poradenství, kdy hovoříte s odborníkem. Díky tomu je léčba úspěšnější, protože odborník dokáže identifikovat lépe než dotčená osoba, proč dochází k návratu k závislosti. A to i přesto, že si závislá osoba uvědomuje negativní důsledky svého chování. Terapie také pomáhá lidem vyvinout účinnější způsoby zvládání pocitů. Někteří pacienti ale mohou pociťovat potřebu pomoc s fyzickými aspekty závislosti.

Cvičení pomáhá při zvládání závislosti

Lidé, u nichž byla léčba závislosti na drogách, alkoholu, lécích či jiných látkách, podpořena cvičením, mohli dosáhnout lepších výsledků. Výzkumy ukazují, že cvičení skutečně pomáhá zvládnout chuť na různé návykové látky. Navzdory tomu bylo cvičení uznáno jako samostatná léčba závislosti teprve nedávno.

Účinky cvičení

K abstinenčním příznakům dochází, když je vysazena návyková látka nebo návykové chování (např. gamblerství). Mohou mít různou intenzitu. Zahrnují touhu po návykové látce či chování. Doprovázeny jsou pocity deprese, úzkostí, bolestmi hlavy, zimnicí, třesením apod. Abstinenční příznaky se mohou lišit v závislosti na druhu závislosti. Studie potvrzují, že cvičení snižuje stres, úzkosti a deprese. Protože se jedná o hlavní abstinenční příznaky, může být cvičení uznáno jako léčba závislosti na alkoholu, lécích a jiných závislostí.

Cvičení pomáhá přestat kouřit

Tam, kde cvičení pomáhá nejvíce, je právě snaha vyléčit závislost na nikotinu. Ukázalo se, že kuřáci, kteří se věnují cvičení, pociťují sníženou chuť na cigaretu. Také mají lepší náladu a dochází u nich k významnému snížení abstinenčních příznaků ve srovnání s lidmi, kteří přestali kouřit a necvičí.

Cvičení proti recidivě

Cvičení pomáhá lidem vyhnout se znovuožívání návykových látek. Funguje to například u lidí zotavující se z alkoholismu či užívání konopných přípravků, kteří dokončili abstinenční fázi detoxu. Cvičení také pomáhá lidem lépe se vypořádat s nepředvídatelnými událostmi, které by mohli vést k recidivě.