Osvojte si relaxační techniky a zvládněte stresové situace!

Dnešní uspěchaná doba je plná stresujících situací, které nám mnohdy značně komplikují život. Jistě všichni toužíme podat ty nejlepší výkony a být úspěšnými. To se nám ale mnohdy kvůli stresu nedaří. Příkladem můžou být sportovní utkání, kdy nadějný sportovec v klíčovém okamžiku pod nátlakem selže a udělá nepochopitelnou a banální chybu.  Pokud patříte mezi ty, kterých se stres pravidelně zmocňuje, jistě dokážete vymyslet stovky příkladů sami.

Důležité je také zmínit fakt, že stres škodí našemu psychickému i fyzické zdraví. Blokuje spoustu důležitých procesů v našem těle a negativně tak působí na náš život celkově. Jistě, občas je stres také pomocníkem, který motivuje a dodává uvědomění, že nám na dané zkoušce, přednesu, úkolu či čemkoliv záleží. Ve větší míře je ale škodlivý a v momentě, kdy zpozorujete, že výrazně a negativně zasahuje do vašeho života, je třeba začít tento problém řešit. Jak? Značného zlepšení a zklidnění můžete dosáhnout třeba správnou relaxací před činností, která nás stresuje.

Autogenní trénink

Jednou z velice účinných a zvládnutelných metod relaxace je tzv. Autogenní trénink. Jedná se o relaxační metodu, při které se postupně uvolňuje tělo a následně také mysl. K této metodě nepotřebujete žádné pomůcky, pouze svou mysl.

Pokud máte možnost, položte se na záda, nohy nechte nataženě, ruce dejte podél těla a zavřete oči. Nyní si představujte, jak do vaší levé ruky proudí příjemné teplo. Soustřeďte se a představte si, že vám teplo proudí postupně také do dalších končetin. Jakmile ono teplo ucítíte, postupně si představujte, jak vám vaše končetiny těžknou. Zaměřte se také na své dýchání. Dýchejte zhluboka a do břicha. Uvědomujte si každý nádech a každý výdech. Následně se postupně probouzejte. Nejdřív vnímejte, že levá ruka již není tak těžká. Pomalu takto probuďte celé tělo i mysl. Všímejte si klidu, který byste měli právě pociťovat.  Těsně před samotnou stresující činností se naposledy nadechněte a povzbuďte se. Důležité je si věřit.