Jak probíhá likvidace demoličního odpadu?

Čeká vás demolice? V tom případě nezapomeňte, že máte povinnost v rámci demoličního výměru také dokládat potřebné formuláře ohledně nakládání s demoličním odpadem. Jak jeho likvidace probíhá?  

Demoliční výměr

Ještě dříve, než se pustíte do demoličních prací, budete potřebovat demoliční výměr. Tento dokument vám vydají na stavebním úřadě a již v něm se hovoří o tom, jaký je předpokládaný objem stavební sutě a jak s ní bude dále nakládáno. Profesionální firma se vám postará o to, abyste se o likvidaci odpadu nemuseli starat. Tento proces je totiž poměrně komplexní a není možné se zmýlit, abyste poté neplatili pokutu. 

Co vše se bude likvidovat

Všechny materiály, které vznikají při demolici, se následně třídí. Ještě před samotným zbouráním domu se postupuje tak, že všechny volné materiály se již třídí. Budete tak mít co do činění s odpadem plastovým, s keramikou, cihlami, zdivem, obklady, dřevěnými konstrukcemi, sklem, kovy, s asfaltovými směsicemi, nebo třeba s vytěženou zeminou. V mnoha případech se objeví také nebezpečné látky, se kterými je potřeba nakládat podle zákona, a které může odstranit pouze profesionální firma. 

Sběrný dvůr

Následně se materiály převážejí do sběrného dvora. Některé z nich je možno využít k další recyklaci, jiné budou uloženy nebo zlikvidovány dle platných zákonů. Cena likvidace odpadu záleží na mnoha faktorech. Nejčastěji se odvíjí podle materiálu, který byl na stavbu použit. Důležitá je i lokalita, kde je sběrný dvůr umístěn. Čím blíže sběrný dvůr máte, tím je také samozřejmě celková cena za likvidaci odpadu nižší.

Zákon jasně stanovuje, kdo a jak smí nakládat se stavebními odpady. Abyste se vyhnuli případným pokutám, je třeba splňovat všechny požadavky. Nejjednodušší je volit pomoc specializované firmy, která má znalosti v oblasti správného nakládání s odpadem a s jeho třízením a likvidací.